Monday, April 2, 2007

Tutkimusmatka yrittäjyyteen lähestyy välivaihettaan

Neljän ryhmän tutkimusmatka kohti yrittäjyyttää lähestyy välivaihetta. Tutkimusmatka on avartanut näkökulmia mm. liikeideoista, visioista, missioista ja tuotekavalkaadien saralta. Yritykset ovat tuottaneet ideoitaan kaikkien tarkasteltaviksi omiin blogeihinsa ja tuotokset ovat olleet toinen toistaan kiehtovampia. Viime perjantain antina olivat yritysvierailut Turussa ja ensi viikolla tutkimusmatka jatkuu työssäoppimisen pariin ja kukin pääsee tarkkailemaan yrittäjyyttä yritysten sisältä. Jäljellä on vielä 2 + 2 tuntia Jannen kanssa ja on aika tehdä viimesilaukset ja saattaa itsearvioinnit puuttuvilta osin kuntoon. Omalta osaltani toivotan Teille antoisaa työssäoppimista.

Saturday, March 31, 2007

Nurkanvaltauksen itsearviointi

NURKANVALTAUS
itsearviointi

Projektin näkyvä huipennus oli tiistaina nurkanvaltausten muodossa. Oppimisen kannalta teillä alkaa itsearvioinnin vaihe. Tässä vaiheessa konkretisoituu tekstin muotoon projektin kaari kokonaisuudessaan. Itsearvioinnissa teillä on mahdollisuus jäsentää kokemustanne uudella tavalla ja ”ottaa opiksi”. Arvioikaa blogissanne nurkanvaltausta itsenne, ryhmänne ja koko joukon näkökulmasta.

Laitoin muutamaan blogiin tiistaina avustavia kysymyksiä itsearviointiin. Jos olette jos kirjoittaneet vanhan kysymyspatterin perusteella, niin täydentäkää itsearviointianne vielä hieman.

Avuksenne kysymyksiä:
Opitko jotain uutta näyttelyn organisoinnista? Mitä osasit jo aiemmin?
Oma työskentelytapa. Pystyitkö itsenäisesti edistämään näyttelyn organisointia? Patistiko ryhmä tai opettaja sinua toimeen vai olitko sinä patistelija? Pystyitkö vaikuttamaan ryhmän päätöksen tekoon? Osasitko aikatauluttaa työskentelysi?
Oliko projekti vaikea tai haastava?
Jos tulevaisuudessa osallistut uudelleen näyttelyprojektiin, niin mihin seikkaan kiinnität huomiota omassa työskentelyssäsi?
Työskentely ryhmässä. Kantoivatko kaikki ryhmän jäsenet kortensa kekoon? Olivatko tehtävät jakautuneet tasaisesti? Töiden organisointi ryhmässä?
Oliko toteutus näyttelyhengen mukainen?
Mikä oli näyttelynne teema, punainen lanka ja kuinka se toteutui?
Oman näyttelynne visuaalinen ilme? Laadukkuus?
Oliko jollain muulla ryhmällä hienoja oivalluksia ja onnistumisia? Kerro yksi esimerkki, perustele.
Mitä mietit näyttelypaikan valinnasta? Paikan vaikutus näyttelyyn?
Entäpä aikataulu, vain yhden päivän esillä?
Minkälaisen mielikuvan ns. ulkopuoliset saivat projektistamme? Nurkanvaltausten, julisteen ja lehtijutun perusteella?

Sunday, March 25, 2007

Itsearviointi

Joka ryhmä on päässyt alkuun itsearviointien kanssa ja tänään saatte ottaa tarkasteluun yritysidean, tuotteet, kohderyhmän. Miten olette onnistuneet yritysidean luonnissa, erottuuko se riittävästi kilpailijoidenne yrityideoista, onko se riittävän selkeä jne? Muistakaa perustelut onnistumisillenne. Entäpä yrityksenne tuotteet - miten olette onnistuneet tuotteiden ideoinnissa, erottuvatko tuotteet riittävästi markkinoilla levista? Onko yritysideanne linjassa tuotteidenne kanssa? Oletteko määritelleet kohderyhmänne riittävän tarkasti? Entäpä mitkä asiat vaativat vielä ponnisteluja, fiilaamista ja miksi?

Sunday, March 18, 2007

Tuotannon haltuunotto

Tänään lähdette pureksimaan tuotantoa ja etsimään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin

1. Millä paikkakunnalla yritys tulee toimimaan? Mitä etuja/haittoja kyseisellä paikkakunnalla on yrityksen kannalta?
2. Millaiset toimitilat yritys tarvitsee? Miten toimitilat hankitaan?
3. Mitä koneita ja laitteita yritys tarvitsee? Miten koneet ja laitteet hankitaan?
4. Onko raaka-aineita riittävästi saatavilla?
5. Onko ammattitaitoista työvoimaa riittävästi saatavilla?
6. Kuinka paljon rahaa tarvitaan käyttöomaisuusinvestointeihin?
7. Kuinka rahoitus järjestetään?

Wednesday, March 14, 2007

Nyt vaikuttamaan Turun matkakohteisiin

Turun matkaa ryhdytään pikapuoliin suunnittelemaan, joten nyt on viimoiset hetket vaikuttaa käyntikohteisiin. Tässä muutamia Turussa olevia yrityksiä, joita voitaisiin harkita.

www.suunnitelmab.net
www.kipikude.fi
www.nollanolla.fi
www.hauhauz.com
www.sisustusliiketeatteri.fi

NOSTATES-peli Hyvonilla perjantaina 16.3 klo.9.00

Perjantaina 16.3 tunnit ovat Hyvonin atk-luokassa klo. 9.00 alkaen. Työskentelemme koko päivän Nostatespelin polkupyörien myynnin parissa. Perjantaina tulee blogeihinne myös 80h yrittäjänä väliarvioinnit ja tarkentavat kysymykset, joten tutkailkaa blogit maanantaiksi. Matkajärjestelyt Turkuun yritysvierailuille on aloitettu ja Turkureisssu järjestetään jakson lopulla, jonakin perjantaina.

Wednesday, March 7, 2007

7.3.2007 yrityksen nimi -logo - liikemerkki ja visuaalinen ilme

Tänään aiheena on yrityksen visuaalinen ilme. Päivän aikana kukin ryhmä määrittelee 5 - 10 kilpailijaa ja oman yrityksen nimen (jokainen ryhmäläinen tuottaa 15 ideaa)´, joista valitaan yhdessä muutamia parhaita. Parhaat googletetaan ja arvioidaan yrityksen liikeidean, tuotteiden ja arvojen kautta. Kun sopiva nimi on löytynyt lähdette suunnittelemaan logoa ja liikemerkkiä (kukin ryhmäläinen tekee omat ehdotukset), joista valitsette yhdessä parhaat puolet ja jonkin jo valmiina. Sitten ryhdytte tuottamaan graafista ohjeistoa. Kaikki tuotokset laitetaan blogeihin.